توانمندی ها

 طرح توسعه این مجتمع با هدف ساخت و تعمیر انواع کشتی ها و سازه های دریایی با مشخصات ذیل میباشد:
 ۱- نفتکش های VLCC با ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ تن
 ۲- کشتی حمل گاز مایع ( LNG ) با ظرفیت ۱۴۰۰۰۰متر مکعب
 ۳- کشتی کانتینر بر با ظرفیت TEU3500
 ۴- کشتی فله برسایزپاناماکس
 ۵- دکل های حفاری دریایی (Jack up)