توانمندی ها

طرح توسعه این مجتمع با هدف ساخت و تعمیر انواع کشتی ها و سازه های دریایی با مشخصات ذیل میباشد:

  1. نفتکش های VLCC با ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ تن
  2. کشتی حمل گاز مایع ( LNG ) با ظرفیت ۱۴۰۰۰۰متر مکعب
  3. کشتی کانتینر بر با ظرفیت TEU3500
  4. کشتی فله برسایزپاناماکس
  5. دکل های حفاری دریایی (Jack up)