معرفی شرکت

افزایش روز افزون تقاضای جهانی برای انرژی (گاز و نفت) و نیاز به توسعۀناوگان تولید و حمل این فرآورده ها در کشورمان به سراسر دنیا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان اصلی از یک سو و نیز تحریم های سال های اخیر بر علیه کشورمان از سوی دیگر، موجب گردید تا طرح احداث کارخانۀ ساخت و تعمیرات کشتی های نفتکش در دستور کار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفته و شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز به عنوان یکی از شرکت های تابعۀ این سازمان در سال ۱۳۸۶ تأسیس گردد. یکی از بخش های عمدۀ این طرح احداث حوض های خشک بندرعباس می باشد که شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز مجری آن می باشد.

رفتن به بالا
ایزوایکو
  • fa